(044) 362-30-59
,
(067) 917-77-46

Ancient Kiev

ЯКИМ ЧИНОМ РУСЬ З ДНІПРА ОПИНИЛАСЯ НА КЛЯЗЬМІ І ЯКИЙ НАРОД ХРЕСТИВ СВЯТИЙ ВОЛОДИМИР?

Тексти давньоруських літописів та історичних оповідань дають велику кількість фактів та матеріалу з історії давньої Русі часто насиченими різного роду деталями. Однак, висвітлення будь-яких історичних фактів часто залежить від ставлення до них самого писаря, або його замовника, їх обізнаності, моральності і релігійних поглядів, але найчастіше від поставлених політичних цілей - все це накладає відбиток на характері викладу матеріалу, але читач, даючи неупереджену оцінку фактам, зіставляючи тексти різних джерел, може отримати більш об'єктивну картину подій минулого.
Detail

Сенліс і Анна Ярославна

Сенліс - місто, яке береже пам'ять про доньку Великого князя Київської Русі Ярослава Мудрого - Анну, королеву Франції. Обставини так склалися, що рік тому вдалося побувати в цьому цікавому місті. Сенліс, це чарівна казка Х - ХІІ столітть, яка застигла у будівлях того часу. Важко уявити, що собор Х-го століття може функціюнувати за наші часи, а в будівлях XIII - XVстоліть ще й досі мешкають люди.
Detail

Славянские богатыри в действительности

Славянская история богата событиями, знания о которых передаются из поколения в поколение не только в устном, но и в письменном виде. Устные предания - это, как правило, эпос, в том числе песни, сказания, то есть все то, что сочинялось непосредственно народом. Позже былины, сказания и песни были записаны и уже в таком виде дошли до нашего времени. В этих сказаниях сохранились повествования и очерки о жизни каких-то совершенно фантастических людей, однако в действительности в большинстве случаев за каждым из таких героев скрывались реальные люди, которые много веков назад населяли славянские земли и были в таком большом почете у народа, что о них стали слагать легенды.
Detail